Vilda djur

Ibland kan man ha turen att få en naturupplevelse i sin egen trädgård. I vissa fall kan dock de vilda djuren upplevas som ett problem.

I vissa fall kan störningarna av vilda djur bli mycket påtagliga och det är vanligt att myndighetsstaben får in klagomål. Vi har kommunala skyttar som i nödfall kan anlitas för avlivning av djur. Dessa får dock bara nyttjas vid olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken. Oftast finns det bättre och mer effektiva åtgärder som du själv kan göra innan du kontaktar miljökontoret. Att avliva ett djur sker bara som en absolut sista utväg när alla andra åtgärder misslyckats.

De kommunala skyttarna kan endast nyttjas inom område med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område får man kontakta respektive jakträttsinnehavare och diskutera möjliga åtgärder.

Ändra förutsättningarna för djuren

Om man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Det är därför sällan någon långsiktig lösning att ta bort ett djur. Genom att ändra på förutsättningarna för djuren så att de inte vill vara där får man oftast bättre resultat. Det är t.ex. viktigt att inte låta sopor och matrester vara åtkomliga (det drar dessutom till sig råttor). Det finns blommor att välja som inte är så smakliga för rådjuren. Man kan plocka upp fallfrukt från tomten. Om man matar småfåglar på vintern ska man städa ofta under fågelbordet. Man kan rensa i buskage och ha välskötta komposter. Det flesta balkonger går att näta in så man slipper fåglar.