Vilda djur

Ibland kan man ha turen att få en naturupplevelse i sin egen trädgård. I vissa fall kan dock de vilda djuren upplevas som ett problem.

Om man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter en kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Det är därför sällan någon långsiktig lösning att ta bort ett djur. Genom att ändra på förutsättningarna för djuren så att de inte vill vara där får man oftast bättre resultat. Här är några tips på saker att testa:

  • Se till att sopor och matrester förvaras i stängda kärl som inga djur kan komma in i.
  • Plantera blommor som rådjuren inte gillar.
  • Plocka upp fallfrukt från tomten.
  • Städa ofta under fågelbordet om du matar småfåglar under vintern.
  • Rensa buskage och ha välskötta komposter.
  • Näta in balkongen för att slippa fåglar där.

Skyddsjakt

I vissa fall kan störningarna av vilda djur bli mycket påtagliga. Vi har kommunala skyttar som i nödfall kan anlitas för avlivning av djur, dessa får dock bara nyttjas vid olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken. Avlivning av ett djur sker bara som en absolut sista utväg när alla andra åtgärder misslyckats.

Här kan du läsa mer om hur skyddsjakt fungerar och hur du kontaktar kommunjägare.

Vem är ansvarig för störningar från vilda djur

Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Äger du en villa eller radhus ansvarar du själv för att hålla både ohyra och skadedjur borta.

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt skadedjursproblemet kan du kontakta myndighetsstaben. Här hittar du kontaktuppgifter till myndighetsstaben.

Vem kontaktar jag om

Skadade eller sjuka vilda djur? Polisen
Tama djur som far illa? Länsstyrelsen
Skränande fåglar? Fastighetsägaren
Katt som kissar på tomten? Djurägaren
Lösspringande hundar? Polisen
Rådjur i trädgården? Du är själv ansvarig