Frykenleden

Frykenleden går mellan Sannerudsvallen i Kil och Nilsby och är 19,5 kilometer lång. Leden går i västsluttningen längs Fryken och passerar Lövenstrand (3 km), Frykstahöjden (4,7 km), Frykenbaden (8 km) och Örnäs (11 km).

Det finns många vackra utsiktspunkter, bland annat mot Nilsbybron, Säby och Hannäs. Stigen går förbi nyckelbiotoper, fornlämningar och kulturlämningar. I söder övergår Frykenleden i Skutbergsleden.

Leden är starkt kuperad och kräver rejäla skor. Sträckan Frykstahöjden - Frykenbaden är däremot relativt flack och torr. Mellan Kil och Frykstahöjden följer leden delvis den naturstig som Naturskyddsföreningen ansvarar för.

Möjligheter till övernattning finns i centrala Kil, vid Frykenbadens camping samt vid vandrarhemmet i Fryksta som ligger 800 m från leden.