Råttor och möss

Fastighetsägaren sätter själv in åtgärder då råttor eller möss blivit ett problem.