Eldning

Eldning från braskamin, panna eller kakelugn kan upplevas som störande och obehagligt av närboende. Det är därför viktigt att du visar hänsyn till grannarna, särskilt i tätbebyggda områden.

För att minimera obehagen är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Torr ved och god syretillförsel minskar röken från din eldstad.

  • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
  • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.
  • Använd torr ved. Hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.

Läs mer i broschyren Elda rätt.

Du som eldar är alltid ansvarig enligt miljöbalkens andra kapitel "Allmänna hänsynsregler".

Elda i trädgården

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.Trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får ej eldas.

Läs mer i Lokala föreskrifter om avfallshantering.

Brandrisk

Tänk alltid på brandrisken! Kontakta Räddningstjänsten om du planerar att elda i större omfattning.

Installation av eldstad

Installation av en eldstad kräver en anmälan. Vid en väsentlig ombyggnad av skorsten måste du ansöka om bygglov. Klicka här för mer information.