Eldning

Eldning från braskamin, panna eller kakelugn kan upplevas som störande och obehagligt av närboende. Det är därför viktigt att du visar hänsyn till grannarna, särskilt i tätbebyggda områden.

För att minimera obehagen är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Torr ved och god syretillförsel minskar röken från din eldstad.

Du som eldar är alltid ansvarig enligt miljöbalkens andra kapitel "Allmänna hänsynsregler".

Elda i trädgården

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.Trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får ej eldas.

Läs mer i Lokala föreskrifter om avfallshantering.

Brandrisk

Tänk alltid på brandrisken! Kontakta Räddningstjänsten om du planerar att elda i större omfattning.

Installation av eldstad

Installation av en eldstad kräver en anmälan. Vid en väsentlig ombyggnad av skorsten måste du ansöka om bygglov. Klicka här för mer information.