Anmälan om lokal för skol- och förskoleverksamhet

Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden och verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

  • Använd blanketten "Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola". Du hittar den bland våra e-tjänster.