Hundar

Hundar av olika storlekar och raserI Kil råder koppeltvång för hundar. Enligt Lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun ska hundar hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar och i parker.

Hundar får inte badas vid kommunala badplatser med undantag för det särskilt anordnade hundbadet.

Som hundägare ska du alltid plocka upp förorening efter hund.

Under tiden den 1 mars-20 augusti är det dessutom förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det finns vilt. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Lagen säger att hundar ska skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter.

Hundar ska id-märkas.

Det är också viktigt att dina grannar inte störs av långvarigt skällande.

Misstänker du att en hund behandlas illa kontakta Länsstyrelsen Värmland.