Jätteloka

Bekämpning av jättelokaI Kils kommun finns många bestånd av växten jätteloka. Den ställer till problem på grund av att den tränger undan annan växtlighet och sprider sig väldigt effektivt.

Växtsaften kan också ge utslag och blåsor om man vistas i solljus efter att man har fått växtsaften på sig. 

Det är varje markägares ansvar att ta bort växten från sin mark och Kils kommun har antagit en bekämpningsplan för bekämpning på kommunens egen mark. I planen finns bland annat beskrivning av metoder för bekämpning. 

Bekämpningsplan för jätteloka

Läs mer om bekämpning av invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats.