Vildsvin

En ökad vildsvinsstam har lett till att vildsvin kan komma in i villaträdgårdar och böka upp gräsmattan.

Vid problem med vildsvin kan eventuellt de kommunala skyttarna hjälpa till. Kontakta kommunen för rådgivning.

Om vildsvin blir ett alltför stort problem kan det vara lämpligt att vända sig till ägare/jakträttsinnehavare av närliggande jord- eller skogsfastigheter för att höra om man på den fastigheten kan bedriva jakten på annat sätt för att minska risken för störningar i området.