Förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:
  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt

  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Lämna information om medelstor förbränningsanläggning i vår e-tjänst.