Skrotbilar

En skrotbil i naturen

Skrotbilar är farligt avfall. De innehåller kvicksilver, olja, bensin, glykol med mera. 

Kommunen ansvarar för att forsla bort skrotbilar som står på kommunens mark. Du kan anmäla övergivna fordon på telefon
0554-19 100.

Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren.  Ägaren av enskild mark är ansvarig för att se till att skrotbilar på marken tas om hand. Markägaren kan få hjälp från kommunen med juridiska krav och bortforsling.

Övergivna fordon vid Trafikverkets vägar anmäls till Trafikverket.