Örnäs-Nilsby

Frykenleden slutar i den lilla byn Nilsby där sjön och sträckan Örnäs-Nilsby är cirka 7 kilometer.

Karta Örnäs-Nilsby

Fryken bildar ett sund som skiljer Nedre Fryken från Mellanfryken. Leden följer oftast krönet på den branta sluttningen vilket ger många vackra vyer över Nedre Fryksdalen.

Vid Näckrostjärn, som är enda tjärnet längs leden, passerar man även grusvägen Kil – Nilsby som ger möjlighet att dela upp sin vandring i kortare sträckor. Leden passerar nära en fornlämning i Nilsbytrakten samt genom en och nära ett flertal nyckelbiotoper. Leden är måttligt kuperad och kräver hyfsad kondition och rejäla skor.