Grävlingar

Grävling i högt gräsDet finns många myter kring grävlingen, och det finns sällan någon sanning i dem. Grävlingen är ett lugnt och fridfullt djur som hellre flyr än attackerar människor eller andra djur. De kan ställa till med skada genom att böka upp rabatter och gräsmattor på sin jakt efter daggmask och andra småkryp i jorden. De kan också bosätta sig under hus, uthus och altaner.

I enstaka fall kan de kommunala skyttarna fånga och avliva grävlingar när det finns risk för att husgrunder blir förstörda. Detta sker dock endast om fastighetsägaren vidtar permanenta åtgärder för att förhindra att nya grävlingar kan komma in under huset igen.

Grävlingar är störningskänsliga och det går oftast att skrämma bort dem

  • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
  • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
  • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.
  • Plocka upp fallfrukt. Fallfrukt kan locka in grävlingarna i trädgården.
  • Sätt igen ordentligt runt grunden. Grävlingar som hittar en lämplig ingång under ett hus kan tillfälligt bosätta sig där och skapa problem genom att underminera grunden.