Invasiva arter

En invasiv växt är en art som inte förekommer naturligt i Sverige och som hotar den biologiska mångfalden.
Idag finns det ett stort antal främmande invasiva arter.
Några av dem finns i Kils kommun:

Lagstiftning

EU har tagit fram en lista för växter som betraktas som invasiva. Om växten finns med på listan får man bland annat inte odla, hålla levande eller släppa ut i naturen. Läs mer om listan över invasiva växter och vad som gäller.

Markägarens ansvar

Precis som kommunen är markägare ansvariga att se till att invasiva arter inte sprider sig. Om du har en invasiv art (som finns med på EU:s lista) på din mark har du ett ansvar att bekämpa den. Låter du växten få växa fritt finns alltid risken att den sprider sig vidare. 

Var försiktig med växtdelar

De är viktigt att hantera växtdelarna på rätt sätt, annars kan växten sprida sig i naturen.
  • Släng aldrig växtdelar av en invasiv främmande växt på komposten, det räcker med att en liten del av växten för att den ska kunna slå rot och spridas.
  • Släng inte växtdelar i matavfallspåsen eller i trädgårdsavfall.
  • Släng inte i skogen, på din tomt eller på andra platser. 

Så hanterar du växtdelar och växtavfall

Återvinningscentralen i Kil tar emot växtdelar från invasiva och främmande växter. Växtdelarna ska vara packade, i exempelvis sopsäckar.
De ska inte slängas vid trädgårdsavfallet utan på ett särskilt anvisat ställe.
Innan du slänger växtdelarna, ta kontakt med personalen på återvinningscentralen, så hänvisar de dig rätt.

Rapportera in fynd

Har du hittat en invasiv art? Rapportera in din observation på invasivaarter.nu
Här kan du också se bilder på invasiva arter som förekommer i Sverige. Rapporteringen är viktig för att kunna kartlägga och förbygga spridningen av de invasiva och främmande arterna.

Kontakt

Vid frågor om invasiva främmande arter: 

Kontakta tekniska avdelningens kundtjänst på
0554-191 30


Vid frågor om sortering av växtdelar: 
Kils Återvinning
0554-192 79