Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Biltvätt

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten släpper du ut miljöfarliga ämnen helt orenade i naturen via gatubrunnarna.

Undvik att tvätta bilen på gatan eller i ditt garage 

Vattnet från din biltvätt innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från de bilvårdsprodukter du använder. Det innebär bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller gatan rinner vattnet orenat via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Kanske till en plats där barnen badar på sommaren?

Tvättar du bilen i garaget kommer vattnet orenat till kommunens reningsverk där de miljöfarliga ämnena förstör reningsprocessen.

Vad säger lagen om att tvätta bilen på gatan?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller oss alla. De säger att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Det innebär att tvättvattnet från bilen inte får släppas ut i naturen då det innehåller tungmetaller och oljor. Det innebär också och att vi ska undvika kemikalier som kan medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare alternativ.  Att tvätta bilen på gatan är alltså inte okej enligt miljöbalkens regler. 

Tvätta bilen utan att förstöra miljön – så gör du

  • Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Här finns reningsanläggningar som skiljer bort föroreningarna innan vattnet leds vidare.
  •  Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier innehåller sådana ämnen, men fördelen är att reningsverken snabbare och lättare bryter ner dem.