Projekt Salamander

Projektet Salamander i Kils kommun har genomförts under åren 2016-2019. Projektets syfte var att öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för salamander inom kommunen.

Salamander ligger i handflata

Kils kommun sökte 2016 medel från det statliga bidraget lokala naturvårdsprojekt (LONA) för projektet ”Salamander”. Länsstyrelsen Värmland beviljade bidrag till projektet.

Damm med träd runtomkring

En damm har grävts ur då den var igenväxt, redan året efter så kunde vi hitta salamander i dammen. Inom projektet har vi även kartlagt lämpliga lokaler för salamander och sammanställt fynd inom kommunen.

Vill du veta mer, läs rapporten.