Miljö- och hälsoskydd

Du hittar oss på Storgatan 49 i huset med skylten Samhällsbyggnad.
Öppet endast för bokade besök.

Använd endast personliga e-postadresser till vägledning och liknande frågor. Om du ska skicka in handlingar i ett ärende bör du använda adressen miljo@kil.se.

Om du har ett diarienummer sedan tidigare är det bra om du anger det.

 

 

Alija Tandirovic
Myndighetschef
0554-192 19

 

 
   

 

Dzejna Mujanovic
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-191 58

- Hälsoskydd (hygienlokaler, frisörer  mm) 
- Renhållningsdispenser utom slam
- Samlingslokaler/skolor
- Klagomål på hundar och katter
- Radon
- Legionella
- Nedskräpning i naturen 

   

 

Sandra Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-193 30

- Miljöskydd
- Klagomål på nedskräpning, skrotbilar med mera.
- Cisterner  

   

 

Karolina Hakala
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-193 11

- Livsmedel

   

 

Mattias Skröder
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-191 61

 

- Enskilda avlopp
- Värmepumpar