Kils kommun har en förvaltning

Det är medarbetarna på kommunens förvaltning som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Kommundirektören leder förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningen har två staber och fyra sektorer.

I förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut följs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut.

Kils kommun har cirka 1 000 anställda.