Fastighet

Fastighet ansvarar för skötsel, drift och underhåll av kommunens ca 50 000 kvm. fastigheter, vilka är främst skolor, förskolor och vårdboende.

Felanmälan fastighet

Ordinarie felanmälan ska ske via ikonen här nedanför.

Du kan även bifoga bilder i din felanmälan.

Felanmälan kommunala fastigheter

Prioritering av felanmälan

Fastighetsenheten prioriterar hela tiden vilka fel som bedöms vara mest akuta och prioriterar sitt arbete därefter.
Generell prioriteringsordning:

• Fel som kan leda till ytterligare skador på fastigheten eller risk för personskada.

• Fel angående värmesystem, ventilationssystem, elsystem, brandlarm, inbrottslarm, passersystem.

• Fel inom kommunens tillagningskök som påverkar livsmedelsförsörjningen.

• Övriga fel hanteras först därefter och utifrån vad som bedöms vara viktigast för respektive verksamhet.

Detta gör att ett fel som bedöms vara av mindre betydelse kan komma att få vänta innan det åtgärdas.

Akuta ärenden

Ring fastighetsjouren, telefon 076-725 83 05, vid akuta ärenden samt kvällar och helger.

Förslag eller frågor

Kontakta Fredrik Svenrup 0554-191 33.