Kostenheten

Kostenheten ansvarar för tillagning av maten inom skola, förskola, några fritidshem samt äldreomsorgen i Kils kommun.

Vi har idag nio kök med trettiotalet anställda. Vi producerar dagligen cirka 1 800 portioner till skolan, cirka 750 portioner till barnomsorgen och 150 portioner till äldreomsorgen.

Vi jobbar utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer och kommunens kostpolicy.

Övergripande mål

  • kostenheten ska kunna erbjuda skolan, förskolan, skolbarnomsorgen och äldreomsorgen de måltider som efterfrågas för att respektive förvaltningar ska kunna klara sin verksamhet
  • i Kils kommun ska all personal inom kostenheten arbeta för att maten är en del av helheten i skoldagen till barnen
  • i Kils kommun ska måltidsservicen till de gamla styrka de äldres hälsa samt öka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
  • matsituationen för båda unga och gamla ska vara lustfylld och stimulerande
  • måltiden som serveras ska tillgodose allas olika behov
  • maten i skolan, förskolan, skolbarnomsorgen och äldreomsorgen ska vara en del i helheten för att ha en god hälsa.