Sektor arbete och individ

Sektorn arbete och individ innehåller verksamheterna individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och utveckling, samt funktionsstöd (fyra olika enheter).

Sektorchefen leder verksamheten på uppdrag av kommundirektören.  Kommunstyrelsen är beslutande organ.

Organsiationsträd, sektor arbete och individ