Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen

På grund av restriktioner med anledning av den pågående coronapandemin har kommunstyrelsen beslutat att kommunstyrelsens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar till och med juni månad år 2021.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 30 ersättare.
Ordförande i kommunstyrelsen är Anders Johansson (S).

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens främsta politiska organ med ansvar att samordna de olika nämndernas verksamhet samt att leda och följa upp kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har vidare till uppgift att ta fram underlag och förslag till beslut i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden utom de områden som är uppräknade i en annan nämnds reglemente. Det handlar bland annat om förskola, grundskola, gator, snöröjning och äldreomsorg.

Kommunalråd

Det mest betydelsefulla politiska uppdraget i en kommun anses vara ordförandeposten i kommunstyrelsen. Kommunstyrelseordföranden kallas ofta även för kommunalråd. Läs mer om kommunalråd

Budget

Budget för kommunstyrelsen hittar du på ekonomisidorna.