Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Offentliga sammanträden

Enligt kommunallagen (2017:725) är huvudregeln att en nämnds sammanträden är stängda för allmänheten. Kommunfullmäktige kan dock medge att nämndsammanträden får vara offentliga.

I Kils kommun beslutade kommunfullmäktige den 31 januari 2002,
§ 7, att nämnd- och styrelsesammanträden får vara öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Det är nämnden själv som för varje sammanträde bestämmer vilka ärenden som ska vara öppna för allmänheten. Ärenden där nämnden bara lägger förslag till fullmäktige, till exempel budget, bör inte vara öppna. Det torde krävas enighet i nämnden för att ge allmänheten yttranderätt på mötena.