Så styrs Kils kommun

Två pojkar flyger med en gul drake på mot en blå himmel

Kommunen styrs av det eller de partier som tillsammans har majoritet i kommunfullmäktige.

Mandatperioden 2023-2026

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige redovisas under Valresultat 2022.

Strategiska mål och vision

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”.

Kils kommun styrs genom visionen Kil - på rätt spår, som visar hur de förtroendevalda vill att Kil ska utvecklas, samt strategiska mål inom perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare, hållbar utveckling. Målen visar vad kommunen ska prioritera för att vi på sikt ska nå visionen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar i olika nivåer. Läs vem som beslutar vad.