Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Efterfrågade kontakter

Akut- och journummer

Klicka här för akut- och journummer

E-post

Kils kommuns officiella e-postadress: kommun@kil.se
E-postadress till personal skrivs (med vissa undantag): fornamn.efternamn@kil.se

Direktnummer och växelnummer

På den här sidan finner du namn, telefonnummer och e-postadresser till funktioner som är ofta efterfrågade. Om du inte hittar den du söker går det bra att ringa vår reception: 0554-191 00.

Kommunalråd

Anders Johansson (S), 0554-191 70

Kenneth Bengtsson (C), 0554-195 32

Oppositionsråd

Jan Fallström (M), 0554-191 67

Kommundirektör

Jan-Olov Ragnarsson, 0554-191 13

Ledningsstab

Ledningschef Wibecke Björkelund, 0554-199 11

Administrativ chef Cecilia Hurtig, 0554-191 01

HR-chef Kaisa Rainerson, 0554-191 77

HR-konsult Karin Bäckman, 0554-191 76

HR-konsult Nicklas Andersson, 0554-193 71

IT-/ Utvecklingschef Eric Löfberg, 0554-195 46

Kommunarkivarie Malin Karlsson, 0554-191 19

Kommunsekreterare Helena Olsson, 0554-191 23

Kommunikationschef Roger Kvarnlöv, 0554-191 46

Kommunikatör Jenny Willman, 0554-191 45

Kommunikatör Lina Nyåker, 0554-192 89

Upphandlingschef Kristian Jeppson, 054-17 20 26        


Myndighetsstab

E-post: kommun@kil.se

Myndighetschef Alija Tandirovic, 0554-192 19

Plan och bygg, växel 0554-191 00

Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49


Sektor utbildning

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Mats Brorsson, 0554-191 85

Barnomsorgsadministratör, 1-12 år Yvonne Svensson, 0554-191 24

Elevhälsa, skolor och skolledning

Elevhälsa

Förskolor

Fritidshem

Skolor

Gymnasieskola

Rektorer

Övrig personal


Sektor samhälle och service

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Malin Lövendal, 0554-191 89

Fastighetschef, Klas Agnemyr, tfn 0554-194 20

Kostchef Pia-Lena Rosenberg, 0554-199 60

Kultur- och fritidschef Charlotta Anderberg, 0554-192 54

Näringslivschef Mikael Kindberg, 0554-194 13

Planeringschef, Magnus Thyberg, 0554-195 27

Gatuchef, Stefan Björkman, 0554-191 30

Projektingenjör Björn Ahlstedt, 0554-199 93  

Kundmottagare gatuavdelningen Annelie Larsson, 0554-192 11

Driftchef VA-verken Kristian Rollof, 0554-196 12

Debitering slamsugning, vatten, renhållning, fjärrvärme, växel 0554-191 00

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 0554-195 27

Biblioteket

e-post: biblioteket@kil.se
Besöksadress: Storgatan 41
Telefon: 0554-191 66


Sektor arbete och individ

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Jessica Montgomery, 0554-193 88

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Familjecentral

Petra Jonsson, 0554- 193 70

Individ- och familjeomsorg

Västra Torggatan 5

Reception, 0554-194 50

Öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.30-12.00 , onsdag kl. 13.00-16.00

För orosanmälan övrig kontorstid, ring 0554-191 00 och be att bli kopplad. 

Enhetschef Sofia Engström, tfn 0554-199 61

Västra Torggatan 5 Reception, 0554-194 50, 

Utredningsgrupp, 0554-194 50, telefontid mån, tis, tors, fre 8.30-9.30 ons 13.00-13.30

Öppenvårdsgrupp, 0554-194 50.

LSS- och psykiatrihandläggare

Biståndshandläggare, LSS & Socialpsykiatri

0554-191 16, telefontid 8.00-9.30.

Funktionsstöd

Enhetschef Åsa Grahn, 0554-194 17

Enhetschef, Maria Seth, 0554-192 69

Enhetschef Petra Brunstein, 0554-199 59

Enhetschef Carin Kvarforth, 0554-199 81 

Administratör Marina Nilsson, 0554-193 87

Administratör Marie Kling, 0554-192 14

Gruppbostad Gästgivaregatan, Fagerås, 0554-195 33

Gruppbostad Linden, 0554-193 57

Gruppbostad Ravinvägen 5, 0554-195 96

Korttidshem Svanen, 0554-195 95

Servicebostad Östra Torggatan, 0554-194 27

Servicebostad Storgatan, 0554-194 28

Servicebostad Hagagatan, 0554-193 13

Dagcenter Gärdesgatan, 0554-194 32, 0554-194 29.

Särskilt boende Ravinvägen 3, 0554-193 53

Arbetsmarknad och utveckling

Arbetsmarknadschef Annelie Hermansson-Åslund, 0554-195 34

Administratör Sofia Silkisberg, 0554-199 91

Rektor vuxenutbildningen Madelene Terner, 0554-199 66

Chef intern arbetsmarknad Katarina Repa, 0554-19547

Chef Myndighetsutövning/arbetsmarknadsplaner Linnea Jilderskog, 0554-193 86

Budget- och skuld rådgivare 0554-194 52

Återbruket/tvätten, 0554-195 38

Socialpsykiatri/sysselsättning, 0554-196 00, 0554-195 98

Fritidsbanken, 0554-191 50

Mattransport/Fixartjänst, 0554-194 44

Kommuncafé, 073-910 06 65

Bibliotekscafé, 073-910 06 65

Samordnare, arbetsträningsplatser 0554-194 06


Sektor äldre

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Torbjörn Bood, 0554-194 11

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Anhörigsamordnare

Jenny Wikman, 0554-192 17

Biståndshandläggare, äldreomsorgen

0554-191 16, telefontid 8.00-9.30.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson, 0554-191 56

SAS - Socialt ansvarig samordnare, Anna Kohlberg, 0554-191 91

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställning av resa: 0771 - 32 32 00
Handläggs av Värmlandstrafik AB, 0563 - 532 81, helgfri måndag - fredag kl 8.00 - 12.00

Särskilt boende för äldre

Karlslund

Enhetschef, Cecilia Björk cecilia.bjork@kil.se 0554-192 41 

Sannerud

Avdelning 3, 4, 6

Enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96

Avdelning 5
Enhetschef, Cecilia Björk cecilia.bjork@kil.se 0554-192 41 

Avdelning 7
Enhetschef Birgitta Älmeros Persson (7), 0554-192 92

Åkerbo

Enhetschef Birgitta Älmeros Persson, 0554-192 92

Äldreomsorg

Hemtjänst/ordinärt boende äldre

Hemtjänstområde 1

Enhetschef Monica Andersson, 0554-191 98

Hemtjänstområde 2

Enhetschef Marina Nilsson, 0554-194 18.

Hemtjänstområde 3

Enhetschef Annika Björn, 0554-193 04.

Korttidsplatser Grinnemogatan 14, enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96 


Vigsel

Överförmyndare


Kommunala bolag

Kils Återvinning

Kils Energi

Kilsbostäder

Kils Stadsnät

Hantverkshuset

Kilsprojektilen

ECG Arena