Efterfrågade kontakter

Akut- och journummer

Klicka här för akut- och journummer

E-post

Kils kommuns officiella e-postadress: kommun@kil.se
E-postadress till personal skrivs (med vissa undantag): fornamn.efternamn@kil.se

Direktnummer, växel och automatisk telefonist

Vill du bli kopplad av telefonist

Du är välkommen att ringa vår växel på telefon 0554-191 00.

Automatisk telefonist

Du kan också prova att ringa vår automatiska telefonist
på 0554-199 45 och säga förnamn och efternamn på den du söker.

Efterfrågade kontakter

Kommunalråd

Anders Johansson (S), 0554-191 70

Kenneth Bengtsson (C), 0554-195 32

Oppositionsråd

Irene Lennemyr Winkler (M), 0554-191 67

Kommundirektör

Ola Mossberg, 0554-195 41

Biträdande kommundirektör

Torbjörn Bood, 0554-194 11

Ledningsstab

Ledningschef Agneta Gustavsson, o554-196 42 

Administrativ chef Cecilia Hurtig, 0554-191 01

HR-chef Kaisa Rainerson, 0554-191 77

HR-konsult Kadrije Rama, 0554-191 76

HR-konsult Nicklas Andersson, 0554-193 71

IT-/ Utvecklingschef Eric Löfberg, 0554-195 46

Kommunarkivarie Malin Karlsson, 0554-191 19

Kommunsekreterare, 0554-198 00

Kommunikatör, 0554-198 01

Kommunikationschef Roger Kvarnlöv, 0554-191 46

Upphandlingschef Kristian Jeppson, 054-17 20 26        

Bemanning, vikarier, sjukanmälan personal

Kontakta bemanningsfunktionen via e-post vikarie@kil.se 
eller via deras hemsida

Ekonomifrågor 

Fakturafrågor: faktura@kil.se, 0554-198 02

Övriga ekonomifrågor: ekonomiservicedesk@kil.se, 0554-198 02


Myndighetsstab

E-post: kommun@kil.se

Myndighetschef Alija Tandirovic, 0554-192 19

Plan och bygg, växel 0554-191 00

Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49


Sektor utbildning

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Mats Brorsson, 0554-191 85

Barnomsorgsadministratör, 1-12 år Yvonne Svensson, 0554-191 24

Elevhälsa, skolor och skolledning

Elevhälsa

Förskolor

Fritidshem

Skolor

Gymnasieskola

Rektorer

Övrig personal


Sektor samhälle och service

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Malin Lövendal, 0554-191 89

Kostchef Pia-Lena Rosenberg, 0554-199 60

Kultur- och fritidschef Charlotta Magnusson, 0554-192 54

Näringslivschef Mikael Kindberg, 0554-194 13

Kundtjänst tekniska avdelningen (gator, vatten, avlopp), 0554-191 30

Teknisk chef, Stefan Björkman, 0554-196 10

Projektstrateg, Magnus Thyberg, 0554-195 27

Projektledare Björn Ahlstedt, 0554-199 93  

Debitering slamsugning, vatten, renhållning, fjärrvärme, växel 0554-191 00

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 0554-191 23

Biblioteket

e-post: biblioteket@kil.se
Besöksadress: Storgatan 41
Telefon: 0554-191 66


Sektor arbete och individ

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Jessica Montgomery, 0554-193 88

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Familjecentral

Annika Englund,  0554-194 12

Individ- och familjeomsorg

Västra Torggatan 5

Reception, 0554-194 50

Öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.00-12.00 , onsdag kl. 13.00-16.00

För orosanmälan övrig kontorstid, ring 0554-191 00 och be att bli kopplad. 

Enhetschef Sofia Engström, tfn 0554-199 61

Utredningsgrupp, 0554-194 50, telefontid mån, tis, tors, fre 8.30-9.30 ons 13.00-13.30

Öppenvårdsgrupp, 0554-194 50.

Ekonomiskt bistånd, 0554-198 51, telefontid: måndag-tisdag kl. 08.30-09.30, onsdag kl. 13.00-13.30, torsdag-fredag kl. 08.30-09.30

LSS- och psykiatrihandläggare

Biståndshandläggare, LSS & Socialpsykiatri

0554-191 16, telefontid 8.30-9.30.

Funktionsstöd

Enhetschef Åsa Grahn, 0554-194 17

Enhetschef Petra Brunstein, 0554-199 59

Enhetschef Carin Kvarforth, 0554-199 81 

Enhetschef Annica Lindfors, 0554-192 69

Administratör Marie Kling, 0554-193 40

Gruppbostad Klövervägen , 0554-195 33

Gruppbostad Linden, 0554-193 57

Gruppbostad Ravinvägen 5, 0554-195 96

Korttidshem Svanen, 0554-195 95

Servicebostad Östra Torggatan, 0554-194 27

Servicebostad Storgatan, 0554-194 28

Servicebostad Hagagatan, 0554-193 13

Dagcenter Gärdesgatan, 0554-194 32, 0554-194 29.

Särskilt boende Ravinvägen 3, 0554-193 53

Arbetsmarknad och utveckling

Arbetsmarknadschef Annelie Hermansson-Åslund, 0554-195 34

Administratör Sofia Silkisberg, 0554-199 91

Rektor vuxenutbildningen Madelene Terner, 0554-199 66

Chef intern arbetsmarknad Åsa Askerskär, 0554-194 22

Chef Myndighetsutövning/arbetsmarknadsplaner Linnea Jilderskog, 0554-193 86

Budget- och skuldrådgivare 0554-194 52

Återbruket, 0554-195 38

Möjligheten, 0554-196 00, 0554-195 98

Fritidsbanken, 0554-194 03

Fixartjänst, 0554-194 44, telefontid måndag-fredag kl. 08-12

Samordnare, arbetsträningsplatser 0554-194 06


Sektor äldre

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Anna Nordling, 0554-193 05

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Anhörigsamordnare

Jenny Wikman, 0554-194 16

Biståndshandläggare, äldreomsorgen

0554-191 16, telefontid 8.30-9.30.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Annika Nilsson, 0554-191 56

Enhetschef Hälsa, vård och insatser

Anna Nordling, 0554-193 05
(hemsjukvård, biståndshandläggare, avgiftshandläggare, anhörigsamordnare och minnesteam).

SAS - Socialt ansvarig samordnare

Anna Kohlberg, 0554-191 91

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Minnesteam - demenssamordnare, arbetsterapeut, sjuksköterska

0554- 191 20, 0554-194 16

Dagverksamhet Träffen

0554-193 65

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställning av resa: 0771 - 32 32 00
Handläggs av Värmlandstrafik AB, 0563 - 532 81, helgfri måndag - fredag kl 8.00 - 12.00

Särskilt boende för äldre

Karlslund

Enhetschef, Carina Adolfsson, 0554-192 97

Sannerud

Avdelning 3, 4, 6

Enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96

Avdelning 5
Enhetschef, Carina Adolfsson, 0554-192 97

Avdelning 7
Enhetschef Birgitta Älmeros Persson, 0554-192 92

Åkerbo

Enhetschef Birgitta Älmeros Persson, 0554-192 92

Korttidsplatser

Grinnemogatan 14, enhetschef Ewa Larsson, 0554-193 96 

Administrativ assistent Carina Adolfsson 0554- 192 97

Hemtjänst/ordinärt boende äldre

Hemtjänstområde 1

Enhetschef Monica Andersson, 0554-191 98

Hemtjänstområde 2

Enhetschef Katarina Aronsson, 0554-194 18

Hemtjänstområde 3

Enhetschef Annika Björn, 0554-193 04


Vigsel

Överförmyndare


Kommunala bolag

Kils Återvinning AB

Kils Energi AB

Kilsbostäder AB

Kils Stadsnät AB

Hantverkshuset i Kil AB

Servicebolaget i Kil AB

ECG Arena AB

Samhällsnytta i Kil AB