1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Efterfrågade kontakter

Akut- och journummer

Klicka här för akut- och journummer

E-post

Kils kommuns officiella e-postadress: kommun@kil.se
E-postadress till personal skrivs (med vissa undantag): fornamn.efternamn@kil.se

Direktnummer och växelnummer

På den här sidan finner du namn, telefonnummer och e-postadresser till funktioner som är ofta efterfrågade. Om du inte hittar den du söker går det bra att ringa vår reception: 0554-191 00.

Kommunalråd

Anders Johansson (S), 0554-191 70

Georg Forsberg (C), 0554-191 26

Kommundirektör

Jan-Olov Ragnarsson, 0554-191 13

Ledningsstab

Ledningschef/biträdande kommundirektör
Sigbrith Martinsson
, 0554-191 36

Administrativ chef Cecilia Hurtig, 0554-191 01

HR-chef Kaisa Rainerson, 0554-191 77

HR-konsult Ann-Katrin Eriksson, 0554-191 76

HR-konsult Nicklas Andersson, 0554-193 71

IT-/ Utvecklingschef Eric Löfberg, 0554-195 46

Kommunarkivarie Malin Karlsson, 0554-191 19

Kommunsekreterare Malin Vainiokangas, 0554-191 02

Kommunikationschef Roger Kvarnlöv, 0554-191 46

Kommunikatör Jenny Willman, 0554-191 45

Kommunikatör Lina Nyåker, 0554-192 89

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson, 0554-191 56

Upphandlare Malin Persson, 0554-199 72         

SAS - Socialt ansvarig samordnare, Lillemor Johansson, 0554-191 91        

Vaktmästare Patrik Gustafsson, 0554-192 01


Myndighetsstab

E-post: kommun@kil.se

Myndighetschef Alija Tandirovic, 0554-192 19

Plan och bygg, växel 0554-191 00

Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49


Sektor familj och utbildning

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Mats Brorsson, 0554-191 85

Barnomsorgsadministratör, 1-12 år Yvonne Svensson, 0554-191 24

Elevhälsa, skolor och skolledning

Elevhälsa

Förskolor

Fritidshem

Skolor

Gymnasieskola

Rektorer

Övrig personal

Familjecentral

Helena Hvit,  0554- 195 88

Individ- och familjeomsorg

Västra Torggatan 5

Reception, 0554-194 50

Enhetschef Sofia Engström, tfn 0554-199 61

Ekonomigrupp, 0554-194 50, telefontid 8.30-9.30.

Utredningsgrupp, 0554-194 50, telefontid 8.30-9.30.

Öppenvårdsgrupp, 0554-191 43. Besökstid 8.00-9.00, måndag-fredag

LSS- och psykiatrihandläggare

Kontakta Hälsa, vård och insatser, växel Kils kommun 0554-191 00

Personlig assistans

Enhetschef Petra Brunstein, 0554-199 59

Enhetschef Linda Grimmtorp, 0554-199 81

Stöd- och boende

Enhetschef Åsa Grahn, 0554-194 17

Administratör Rose-Marie Jönsson Cato, 0554-193 87

Bostad med särskilt stöd, Gästgivaregatan, Fagerås, 0554-195 33

Gruppboende Linden, 0554-193 57

Korttidshem Svanen, 0554-195 95

Östra Torggatans träningsboende LSS, 0554-194 28

Stöd- och sysselsättning

Enhetschef, Jessica Montgomery, 0554-193 88

Administratör Rose-Marie Jönsson Cato, 0554-193 87

Dagcenter Ravinen, 0554-194 32

Psykiatriboende, Ravinvägen 3, 0554-193 53

Östra Torggatans serviceboende LSS, 0554-194 27

Återbruket, 0554-192 39


Sektor samhälle och service

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Malin Lövendal, 0554-191 89

Fastighetschef  , tfn 0554-194 20

Kostchef Agneta Hedlund, 0554-191 06

Kultur- och fritidschef Charlotta Anderberg, 0554-192 54

Näringslivschef Mikael Kindberg, 0554-194 13

Samhällsbyggnadschef, Magnus Thyberg, 0554-195 27

Driftchef gator och vägar, Mikael Olofsson, 0554-191 30

Projektingenjör Björn Ahlstedt, 0554-199 93  

Samhällsplanerare Mari Andersson, 0554-193 32

Kundmottagare gatuavdelningen  Annelie Larsson, 0554-192 11

Skogsansvarig Ulf Sälgeback, 0554-192 09

Driftchef VA-verken Kristian Rollof, 0554-196 12

Debitering slamsugning, vatten, renhållning, fjärrvärme, växel 0554-191 00

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 0554-195 27

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Chef AME: Annelie Hermansson-Åslund, 0554-195 34

Biblioteket

 e-post: biblioteket@kil.se
Besöksadress: Storgatan 41

Informationsdisk, 0554-192 02
Lånedisk, 0554-191 66


Sektor äldre

E-post: kommun@kil.se

Sektorchef Torbjörn Bood, 0554-194 11

Anhörigsamordnare

Katharina Johansson, 0554-192 17

Biståndshandläggare, äldreomsorgen

0554-191 16, telefontid 8.00-9.30.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställning av resa: 0771 - 32 32 00
Handläggs av Värmlandstrafik AB, 0563 - 532 81, helgfri måndag - fredag kl 8.00 - 12.00

Särskilt boende för äldre

Karlslund

Enhetschef, 0554-192 41 

Sannerud

(4, 5, 6), 0554-192 41
Birgitta Älmeros Persson (7), 0554-192 92

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, 0554-192 92

Äldreomsorg

Biståndshandläggare
0554-191 16, telefontid 8.30-9.30.

Hemtjänst ytterområden, enhetschef Annika Björn, 0554-193 04

Hemtjänst centrum, enhetschef Katarina Aronsson, 0554-194 18

Hälsa vård och insatser, enhetschef, Anna Nordling, 0554-193 05

Korttidsplatser Grinnemogatan 14, enhetschef  Ewa Larsson,  0554-193 96 

Kommunrehab, enhetschef Anna Nordling, 0554-193 05


Kommunala bolag

Kils Avfallshantering

Kils Energi

Kilsbostäder

Kils Stadsnät (fd Kilvision)

Hantverkshuset