Vigsel

Vigsel

Om du vill gifta dig borgerligt kan du och din partner boka en vigselförrättare. Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Kontakta en vigselförrättare (lansstyrelsen.se)

Intyg om hindersprövning

Intyg om hindersprövning ska lämnas in till vigselförrättaren några dagar innan vigseln. Intyget ordnar du själv via instruktioner på Skatteverkets hemsida.

Vigselakten

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Länkar