Samordnad individuell plan

Har du flera kontakter inom vård, stöd och omsorg? Då kan du får hjälp med en samordnad plan som hjälper dig att nå dina mål.

Du som har hjälp och stöd av flera olika personer kan få en SIP, en samordnad plan. Planen för­bättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgi­vare. Du är med och bestämmer vad som ska stå i planen och får därmed ökat inflytande över din situation.

Samordningsmöte

Personal från regionen eller kommunen sammankallar berörda till ett samordningsmöte. Under mötet diskuterar ni dina behov och vem som gör vad av vård-, stöd- och omsorgsgivarna. Informa­tionen sparas i en samordnad individuell plan.

Kontakta personal inom kommun eller Region Värmland för mer information.