Återfallsprevention - en väg till förändring

aterfallsprevention.jpgVill du ha verktyg för att hantera utmaningar med din beroendeproblematik och förhindra återfall? Vi anordnar kurser i återfallsprevention.

Återfallsprevention är färdighetsträning för dig som har beroendeproblematik. Återfallsprevention är en metod där du får lära och träna dig på olika färdigheter för att inte behöva återfalla i ett problembeteende.

Vår kurs ger dig verktyg för att medvetandegöra och hantera utmaningar med din beroendeproblematik och förhindra återfall.

Målsättningen med kursen är att

  • du ska öka din förmåga att känna igen dina risksituationer för återfall
  • du ska bli medveten om dina personliga konsekvenser av problembeteenden
  • du ska bli bättre på att antingen undvika risksituationer för återfall eller hantera dem
  • du ska hitta alternativ till problembeteenden

Återfallsprevention sker i grupp vid 8 tillfällen + 1 uppföljningsträff. Det kan även i vissa fall bedrivas individuellt. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Individ- och familjeomsorgen

0554-194 50

Telefontid:
måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 8-12
onsdagar kl 13-16