Kontaktperson

En del ungdomar behöver extra stöd av en annan vuxen än sina egna föräldrar. Det kan handla om läxläsning, fritidsaktiviteter och att prata om hur det är att bli vuxen.

En kontaktperson kan också inspirera och motivera till fysiska, sociala eller andra aktiviteter. Hur ofta man träffar sin kontaktperson varierar, men en gång i veckan är vanligast.   

Att bli kontaktperson för barn och ungdomar

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli kontaktperson. Ditt engagemang, din erfarenhet och känsla för barn och ungdomar krävs däremot. Som kontaktperson blir du en förebild för unga människor. 

Ersättning

En kontaktperson får timarvode och en omkostnadsdel för att täcka utgifter
för mat, aktiviteter med mera.

Vill du bli kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du göra en intresseanmälan genom att gå in på länken nedan.

Klicka här för att lämna intresseanmälan om att bli kontaktperson