Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Hemtjänst

Välkommen till hemtjänsten i Kil

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du, efter en bedömning av dina behov, få hjälp från hemtjänsten.

Hemtjänsten består av tre områden: Hemtjänstenhet 1, 2 och 3.

Totalt jobbar drygt 110 undersköterskor och vårdbiträden.

Hemtjänstens uppdrag

Hemtjänst består av omsorg, stöd och service i ditt hem. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad så som av- och påklädning, toalettbesök, hygien och dusch eller hjälp av mer servicekaraktär som inköp, städning och tvätt.
Hemtjänst kan också innebära ledsagning, trygghetslarm eller leverans av färdiglagad mat.

Hemtjänst ges utifrån den enskildes individuella behov och rätten till hemtjänst regleras i Socialtjänstlagen. 

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

Förenklad ansökan

Om du endast är i behov serviceinsatserna städ, tvätt och inköp har du möjlighet att på ett förenklat sätt ansöka och få bistånd  Detta innebär att du själv anger vilken hjälp (insatser) som du är i behov av. Förenklad ansökan vänder sig till dig som är ensamboende samt är 75 år och äldre boende i Kils kommun. Klicka här för att läsa mer om förenklad ansökan.

Avgifter 

För hemtjänst tas en kostnad ut i enlighet med kommunens avgifter.
Aktuella avgifter hittar du på denna sida.

Delegerad hälso- och sjukvård

Distriktssköterskan/sjuksköterskan beslutar om insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Det kan till exempel vara hjälp med lindning av ben, stödstrumpor, medicingivning, stöd vid insulin, sårvård eller andra insatser av medicinsk karaktär som delegeras till undersköterska/vårdbiträde.

Distriktssköterskan utför specifik omvårdnad hos dig som inte själv kan ta dig till närliggande vårdcentral och har hemvårdsinsatser.

Personal måste få en delegering för att utföra dessa arbetsuppgifter och den upprättas tillsammans med distriktssköterskan/sjuksköterskan.

Ansök om hemtjänst 

Kontakta kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om hemtjänst.