Hemtjänst

Välkommen till hemtjänsten i Kil

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du, efter en bedömning av dina behov, få hjälp från hemtjänsten.

Hemtjänsten består av fyra områden: Hemtjänstenhet 1, 2, 3 och 4.

Totalt jobbar ca 160 undersköterskor och vårdbiträden.

Hemtjänstens uppdrag

Hemtjänst består av omsorg, stöd och service i ditt hem. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad så som av- och påklädning, toalettbesök, hygien och dusch eller hjälp av mer servicekaraktär som inköp, städning och tvätt.
Hemtjänst kan också innebära ledsagning eller trygghetslarm.

Hemtjänst ges utifrån den enskildes individuella behov och rätten till hemtjänst regleras i Socialtjänstlagen. 

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

Avgifter 

För hemtjänst tas en kostnad ut i enlighet med kommunens avgifter.
Aktuella avgifter hittar du på denna sida.

Delegerad hälso- och sjukvård

Distriktssköterskan/sjuksköterskan beslutar om insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Det kan till exempel vara hjälp med lindning av ben, stödstrumpor, medicingivning, stöd vid insulin, sårvård eller andra insatser av medicinsk karaktär som delegeras till undersköterska/vårdbiträde.

Distriktssköterskan utför specifik omvårdnad hos dig som inte själv kan ta dig till närliggande vårdcentral och har hemvårdsinsatser.

Personal måste få en delegering för att utföra dessa arbetsuppgifter och den upprättas tillsammans med distriktssköterskan/sjuksköterskan.

Ansök om hemtjänst 

Kontakta kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om hemtjänst.