Hemtjänstenheter

Välkommen till hemtjänsten i Kil. Den består av fyra enheter.

Hemtjänstenhet 1

Hemtjänstenhet 1 består av centrala norra och Smeden samt köket.

Kontaktperson är Monica Andersson, enhetschef, 0554-191 98.

Hemtjänstenhet 2

Hemtjänstenhet 2 består av centrala södra och centrala sydöstra.

Kontaktperson är Katarina Aronsson, enhetschef, 0554-194 18.

Hemtjänstenhet 3

Hemtjänstenhet 3 består av yttre östra, yttre västra och planerare.

Kontaktperson är Annika Björn, enhetschef, 0554-193 04.

Hemtjänstenhet 4

Hemtjänstenhet 4 består av Fagerås, sydvästra samt nattpatrull.

Tjänsten som enhetschef är vakant. Vänligen kontakta någon av enhetscheferna för hemtjänstgrupp 1, 2 eller 3.