Demensdagverksamheten Träffen

Demensdagverksamheten Träffen vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet.

Vi lägger stor vikt vid anpassade fysiska/sociala aktiviteter i en trivsam och trygg miljö.

Syftet med dagverksamhet är:

  • att ge möjlighet till social samvaro
  • att ge dagen struktur och innehåll
  • att få dagliga aktiviteter samt sysselsättning
  • att bibehålla funktioner och förmågor
  • att erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning

Dagverksamheten är en öppen verksamhet. Antalet dagar den demenssjuke deltar styrs av det individuella behovet och förmåga att tillgodogöra sig verksamheten. Gruppfördelningen för deltagandet utformas av minnesteamet. Minnesteamet når du på telefonnummer 0554-194 16.