Nyckelfri hemtjänst

Henrik, Anna-Ida, Asef, Alltay och Marwah arbetar i de två testgrupper som just nu provar på det nya nyckelfria arbetssättet. "Att vi inte behöver springa och hämta nycklar spar oss väldigt mycket tid. Dokumentationen görs också direkt i telefonen vilket underlättar för oss", berättar Henrik. 

Du som har, eller ska få hemtjänst eller trygghetslarm, kommer att få ett digitalt lås monterat på din dörr.

Det digitala låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig. Det minimerar risken för att nycklar hamnar i orätta händer.  Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. 

Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låsvredet och monteringen ger ingen åverkan på dörren. Endast behörig vårdpersonal kan använda sig av det digitala låset och det är vår personal som monterar ditt digitala lås. Hemtjänsten förvarar en reservnyckel.

Varför klickar personalen i telefonen ibland under besök hos dig?

Telefonen är personalens arbetsverktyg. De använder den bland annat för att dokumentera för att vara säker på att du får rätt service. De har sin planering i telefonen och den fungerar även som nyckel till kundernas digitala lås.