Matdistribution

Kils kommun har beslutat att insatsen matdistribution ska upphöra den 1 januari 2024. Insatsen ersätts genom inköp av färdigrätter i butik.

Du som idag har inköp och matdistribution

Du som idag har insatserna inköp och matdistribution kommer från och med den 1 januari 2024 att få beställa måltider med färdigrätter från den affär du själv väljer. Du kan till exempel köpa måltiderna när du handlar dina övriga varor.

Du som idag endast har matdistribution

Du som idag endast har insatsen matdistribution kommer att bli kontaktad av kommunens biståndshandläggare. Du får möjligheten att ansöka om insatsen inköp och vi gör bedömning om du har rätt att få det.

Behov av specialkost

Om du har behov av specialkost som inte går att köpa i butiker så ska du kontakta kommunens biståndshandläggare. En läkare ska styrka ditt behov av specialkost.

Kommunens beslut om att upphöra med matdistribution grundas på rättspraxis. Det anses normaliserat att inhandla färdigrätter från den butik enskilda själva väljer att handla övriga varor i. Färdigrätterna i matvaruhandeln bedöms som lika näringsrika som de matlådor som tidigare har levererats av kommunen.

Dagens butiker erbjuder ett brett sortiment av olika maträtter, färdiga att värma. De flesta butiker erbjuder mat som lagas direkt i butiken. Kostnaden för matlåda i butik kontra kommunens matdistribution är likvärdig (Kammarrätten Göteborg, 2023, mål.nr 649-23).

Har du frågor är du välkommen att kontakta biståndshandläggare på telefonnummer 0554-191 16, telefontid är måndag - fredag 08.00 - 09.30. Övrig tid går det bra att lämna meddelande och då blir du uppringd så snart som möjligt