Rehabilitering

Rehabilitering i form av gåträning.

Hälsa, vård och insatsers uppgift är att stödja och hjälpa dig som drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättningar, till en ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Vid Hälsa, vård och insatser finns resurserna samlade - sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare samt rehabassistent.

Kontakt

Via Kils kommuns växel, tfn 0554-191 00,