Budget- och skuldrådgivning

För att känna trygghet krävs det oftast att man har kontroll över sin ekonomi. Behöver du hjälp med att se över din vardagsekonomi eller ordna upp en skuldsituation?

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • att göra upp en budget för ditt hushåll
  • att gå igenom hur din ekonomi behöver förändras
  • att se hur du kan förhindra att hamna i en ohållbar skuldsituation
  • att ge råd som fokuserar på dina skulder
  • att ge förslag på hur du ska undvika att situationen förvärras och hitta lösningar, steg för steg
  • att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och kronofogden.

Skuldsanering

Om du har haft skulder under en längre tid och kommer ha svårt att betala av dina skulder på egen hand så kan du ansöka om skuldsanering. Det är till Kronofogden som du ansöker om skuldsanering och det är också Kronofogden som utreder om du är berättigad till en skuldsanering eller ej.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Du kan få hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning av din skuldsanering.

Om du inte uppfyller kraven för en skuldsanering kan du tillsammans med budget- och skuldrådgivaren arbeta vidare mot möjliga vägar framåt och ur din skuldsituation.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Konsumentrådgivning

Här kan du få hjälp med vissa konsumentfrågor och konsumentrådgivning. Vid behov kan du få hjälp vidare till experter hos Hallå konsument.

Kontakt

Jenny Hallstensson, tfn 0554-194 52
Besöksadress: Storgatan 16
Postadress: Budget- och skuldrådgivning, Box 88, 665 23 Kil