Budget- och skuldrådgivning

För att känna trygghet krävs det oftast att man har kontroll över sin ekonomi. Kommunens budget och skuldrådgivning är kostnadsfri och vi har sekretess så du kan känna dig trygg att kontakta oss.

Ibland händer saker i livet som gör att du kan behöva stöd och råd kring din ekonomi. Kanske har familjen utökats, separation, arbetslös eller något annat som gör att du behöver ställa om din ekonomi. Vi kan hjälpa dig framåt!

 

Känner du att pengarna inte räcker till alla dina utgifter? Då kan du få hjälp med budgetrådgivning hos budget och skuldrådgivaren.

Tillsammans tittar vi på din ekonomi, du får råd om vad du kan göra själv och tänka på för att få kontroll över din ekonomi.

  • att göra upp en budget för ditt hushåll
  • att gå igenom hur din ekonomi behöver förändras
  • att se hur du kan förhindra att hamna i en ohållbar skuldsituation
  • att ge råd som fokuserar på dina skulder
  • att ge förslag på hur du ska undvika att situationen förvärras och hitta lösningar, steg för steg
  • att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och kronofogden.

Du kan alltid kontakta oss med både stora och små frågor kring din ekonomi. Ibland räcker det med en telefonkontakt och ibland behöver vi träffas. Du bestämmer tillsammans med budget- och skuldrådgivaren vilket typ av stöd du är i behov av.

Så här går det till:

Efter att du har hört av dig kommer du få erbjudande om ett möte med budget och skuldrådgivaren. På första mötet går ni igenom ekonomin och eventuella brev/papper du tar med dig. Du kommer sen få olika alternativ på hur du kan gå vidare med din ekonomi. Du bestämmer själv vägen framåt, budget och skuldrådgivaren beslutar inte åt dig men vägleder dig i de olika alternativen.

Om du har haft skulder under en längre tid och kommer ha svårt att betala av dina skulder på egen hand så kan du ansöka om skuldsanering. Det är till Kronofogden som du ansöker om skuldsanering och det är också Kronofogden som utreder om du är berättigad till en skuldsanering eller inte.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd både före och under hela skuldsaneringsprocessen. Du kan få hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning av din skuldsanering.

Om du inte uppfyller kraven för en skuldsanering kan du tillsammans med budget- och skuldrådgivaren arbeta vidare mot möjliga vägar framåt och ur din skuldsituation.

Gå gärna in och läsa mer på: Skuldsanering | Kronofogden

Här kan du få hjälp med vissa konsumentfrågor och konsumentrådgivning. Vid behov kan du få hjälp vidare till Hallå konsument.

Kolla även med din hemförsäkring om det ingår juridisk rådgivning kring konsumenträtt.

Startsida | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Budget och skuldrådgivaren kommer gärna ut och föreläser kring vardagsekonomi och juridik. För att känna sig trygg kring sin ekonomi är det viktigt med kunskap därför ser vi förebyggande arbete som en prioritering.

Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information eller boka in en föreläsning!