Färdtjänst

Färdtjänst hämtar en man i rullstol

Om du har stora svårigheter att förflytta dig eller använda dig av allmänna kommunikationer kan du bli beviljad färdtjänst.

Ansökan, handläggning och beslut kring kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst sköts av Värmlandstrafik AB.  Klicka här för information om färdtjänst/riksfärdtjänst samt blanketter för ansökan, läkarintyg med mera.

Kontakta beställningscentralen

Telefon: 0771-32 32 00