Avlösarservice i hemmet

Denna insats vill göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice ska kunna ges regelbundet eller vid akuta behov.

Du som har lite tid över och vill hjälpa till med avlösarservice i hemmet hittar intresseanmälan här

Du som vill ansöka om avlösarservice i hemmet hittar ansökan här.