Boende Ravinvägen 3

Ravinvägen 3 är ett boende för psykiskt funktionshindrade. Boendet har sex platser med individuellt utformat stöd, vård hab/rehabiliterande insatser.

Arbetsmetod för personalgruppen är att genom att ha ett strukturerat/förtydligande och pedagogiskt arbetssätt skapa förutsättningar till ett tryggt boende, med hög kontinuitet.

Vill du veta mer?

Kontakta LSS- och psykiatrihandläggare via Hälsa, vård och insatser, växel 0554-191 00.
Besöksadress: Västra Torggatan 4