Stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Syftet är att ge stödinsatser som är motiverande och individuellt anpassade till målgruppen som har psykisk funktionsnedsättning.

Stödet är habiliterande och rehabiliterande och utformas så det gynnar individens återhämtning. Titta i menyerna under Stöd vid psykisk funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Kontakta LSS- och psykiatrihandläggare via kommunens växel: 0554-191 00. Besöksadress: Västra Torggatan 4.