Personliga ombud

Personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv kan få ett personligt ombud.

Ett personligt ombud ska tillsammans med den enskilde: 

  • identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.

  • se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.

  • bistå och om fullmakt finns - företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc.

Kontaktuppgifter gällande personliga ombud