1
Störningar

Störningar

1
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Bostadsanpassning

Genom ombyggnad och individuell anpassning av bostadens fasta funktioner ges du som har en funktionsnedsättning möjlighet att bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i din bostad.

 • Bidrag ges för anpassning av bostadens fasta funktioner
 • Åtgärden ska anses vara nödvändig med hänsyn till funktionshindret
 • Behovet ska vara långvarigt eller bestående
 • Behovet av åtgärden samt funktionshindrets art ska styrkas genom intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig

Bidrag lämnas såväl till hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet samt eget hus.

För hyreslägenhet samt bostadsrätt gäller att man har fastighetsägarens godkännande om att åtgärderna får utföras och att sökande inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Avtal med entreprenad om åtgärdernas utförande ingås mellan bidragstagaren och entreprenören.

För att få bostadsanpassningsbidrag gäller lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Kommunens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Boverket har tillsyn över kommunens bidragsverksamhet.

Här hittar du ansökningsblanketten Bostadsanpassningsbidrag som du kan skriva ut eller fylla i på datorn. Du kan även få blanketten via kommunens arbetsterapeuter som nås via kommunens växel, tfn 0554-191 00.