Personlig assistans

Kvinna och man på balkong

Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra. Hjälpen får du av en eller ett begränsat antal personer.

Hur är det att leva med - eller jobba som - personlig assistent? Se filmen om personlig assistans. Filmen är textad. Tryck på symbolen CC i spelarens nederkant för att aktivera undertexter.

Vad gäller för personlig assistans?

För hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka, ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Andra insatser, till exempel larm, söker du hos kommunens utredningsenhet LSS/SoL.

Ansök om personlig assistans

Du måste vara yngre än 65 år när du ansöker om personlig assistans. Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om hemtjänst.

För att ansöka om personlig assistans kan du, din gode man, förvaltare eller vårdnadshavare ringa till kommunens LSS-handläggare, 0554-192 78, eller så använder du ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" som finns i blankettarkivet.

LSS-handläggaren gör en behovsutredning och fattar sen beslut.

Personlig assistans hos oss i Kils kommun

Kils kommun erbjuder dig med varaktig funktionsnedsättning en personlig assistans som du kan känna dig trygg med. Tillsammans planerar vi din assistans utifrån det beslut du fått från Försäkringskassan eller kommunen.

Du som har rätt till personlig assistans har rätt att själv avgöra vem som ska utföra assistansen. Idag finns förutom kommunen privata företag som utför personlig assistans. Du kan också själv anordna assistansen. Du kan läsa mer på om det på Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s hemsida.

Har du frågor?

Vänd dig till kommunens LSS-handläggare om du har allmänna frågor om personlig assistans. Har du blivit beviljad personlig assistans så vänder du dig någon av enhetscheferna. Kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger.