Funktionsstöd

Bara fötter på gräs med tusenskönor

Våra möjlighet att få leva ett fritt och självständigt liv kan begränsas av olika funktionsnedsättningar, men alla funktionsnedsättningar leder inte till ett funktionshinder.

Många funktionsnedsättningar kan kompenseras med hjälpmedel av olika slag, rehabilitering och genom att samhället anpassas till att vara tillgängligt för alla.
Genom lagstiftning, åtgärder och insatser försöker vi överbrygga de hinder som kan stå i vägen för dig.