Ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet

Är du student och behöver ekonomisk hjälp under sommaren? Här hittar du information om att ansöka om ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet.

Vem räknas som student?

Du räknas som student om du har studerat före sommaren (på högskolenivå, folkhögskola eller Komvux – både grund- och gymnasienivå) och planerar att fortsätta studera efter sommaren.

Om du är under 21 år och studerar på gymnasiet är det dina föräldrar som har försörjningsplikt för dig.

Du ska delta i arbetsmarknadsinsatser

Alla arbetsföra studenter (de som inte är sjukskrivna) som ansöker om ekonomiskt bistånd ska i första hand hitta en praktikplats på egen hand. Om du inte hittar en praktikplats själv kommer du bli hänvisad praktik av kommunen. Detta är obligatoriskt vilket innebär att du måste gå på praktiken och följa din planering för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Praktiken ska pågå på heltid under hela sommaruppehållet.

Planera din ekonomi

För att du som är student ska ha rätt till ekonomiskt bistånd gäller bland annat följande:

 • Du ska sakna egna medel till din försörjning.
 • Du ska planera din ekonomi så att studiemedlet räcker till och med det datum som det är avsett att täcka ditt behov enligt utbetalningsplan från CSN.
 • Du ska i första hand ansöka om de bidrag och ersättningar som du har rätt till. Exempelvis så har många studenter rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan utifrån sin ålder och inkomst.
 • Du ska kunna uppvisa att du sökt sommarjobb.
 • Du ska kunna uppvisa att du har sökt efter praktikplatser.
 • Om du väntar inkomst i form av skatteåterbäring ska du deklarera elektroniskt för att möjliggöra att du får inkomsten redan i juni.
 • Om du har barn ska du i god tid ha ansökt om barnomsorg under hela sommaruppehållet.

Du som är arbetssökande under sommaruppehållet:

 • Ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminsslut.
 • Ska vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du söker alla jobb inom rimligt pendlingsavstånd.
 • Du ska aktivt följa din planering med Arbetsförmedlingen.
 • Ska tacka ja till anvisat arbete/arbetsmarknadsinsats. Om du tackar nej påverkar det rätten till bistånd och kan resultera i ett avslag.

Du som har sommarjobb:

 • Ska i första hand begära förskott på lönen.

Du som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande:

 • Ska vara sjukskriven med godkänt läkarintyg.

Här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och du inte redan har en handläggare så ska du kontakta oss på vår telefontid. Du kommer då att få prata med en socialsekreterare som handlägger ansökningar inom ekonomiskt bistånd. Du kommer få information om hur du ansöker samt vad du behöver ha med dig.

 • Telefonnummer till socialsekreterare:
  0554-198 51
 • Telefontider:
  Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30.
  Onsdag kl. 13.00-13.30.
 • Besöksadress: Storgatan 16

  På Storgatan 16 finner du ansökningsblanketter. Du lämnar in din ansökan i brevlådan. Den nås både utifrån samt inifrån. Vår reception är obemannad. Här hämtar du ut bokade rekvisitioner.