Nära vård

En Värmlandskarta med ritade aktiviteter som löpning, yoga, rullstolsåkning, socialt umgänge och ledk. i kartan finns också inritade byggnader för Skola, primvärvård och sjukhus, samt ett hjärta för ungomsmottagning. Bilden innehåller även texter som att arbetet bland annat handlar om att förflytta fokus från organisation till fokus på person och relation.

Det pågår ett förbättringsarbete inom Svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om att förflytta vård, hälsa och omsorg närmare oss invånare och att ge oss mervärden och göra oss mer delaktiga.

Kil och Värmland

Kils kommun är självklart med och har tillsammans med övriga Värmlandskommuner och Region Värmland tagit fram en gemensam målbild. Målbilden visar den förflyttning som kommuner och regioner behöver göra för att skapa mervärden för invånarna.

Några mervärden för dig som Kilsbo och Värmlänning

  • Jag är en viktig och delaktig medskapare
  • Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid
  • Vi bemöter varandra med respekt
  • Vård och stöd utgår och samordnas från mina behov och resurser
  • Jag har ett kontinuerligt, personligt och tillitsfullt stöd

Mer information om Nära vård

 

FramtidensVarmland-Symbol-rund.png