Arbetsmarknad och utveckling

Arbetsmarknad och utveckling är en enhet inom Kils kommun som ansvarar för frågor som rör försörjning, stöd i vardagsekonomi, vuxenutbildning, arbete, etablering och sysselsättning inom socialpsykiatri.

Målet med vårt arbete är att Kilsbor ska nå egen försörjning och vara delaktiga i samhället. Våra insatser har starkt arbetsmarknadsfokus.

Vår verksamhet är till för dig som söker ekonomiskt bistånd, önskar studera på vuxenutbildning, behöver ha stöd i din vardagsekonomi, är nyanländ flykting till Kil eller vill ha en daglig sysselsättning inom ramen för målgruppen socialpsykiatri.

Kontakt

Annelie Hermansson-Åslund
arbetsmarknadschef

0554-195 34