1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Samhällsnytta i Kil AB

Samhällsnytta i Kil AB är ett helägt kommunalt bolag som enligt bolagsordningen ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag samt bedriva information och marknadsföring till gagn för medborgarna i Kils kommun.

Bolaget är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och, i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv.
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget ska arbeta för kommunens vision "Kil - på rätt spår".
 
VD är kommundirektör Jan-Olov Ragnarsson, tel. 0554-191 13.