Kommunarkiv

Interiör  från kommunarkivet

Kils kommunarkiv är öppet 08.00-16.00 måndag till fredag. Du hittar arkivet i kommunhuset.
I arkivet förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag, till exempel:

  • Protokoll från nämnder och utskott
  • Diarieförda handlingar och ärenden
  • Ekonomisk redovisning och bokföring
  • Betygskataloger och -kopior

Här finns också material från 1860-talet och framåt från de upphörda kommunerna Stora Kil, Frykerud och Boda, samt bevarade handlingar från Kils municipalsamhälle 1902-1962.

Varje kommunal nämnd ansvarar för sina egna handlingar till dess att de överlämnas till kommunarkivet, vanligtvis efter 5-10 år.

Arkivets handlingar är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem så länge de inte är skyddade av sekretess. Att begära ut material för studier på plats i kommunhuset är alltid kostnadsfritt. I de fall kopior krävs tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Kontakt

Kommunarkivarie Malin Karlsson, 0554-191 19