1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunrevisorer

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige och är fem till antalet. I granskningen tar de hjälp av sakkunniga revisorer.

Ansvarsområden

Revisorerna, som är kommunfullmäktiges kontrollorgan, har till uppgift att granska hur nämnder och styrelser sköter sin verksamhet. De ska kontrollera att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt riktigt sätt. De ska även kontrollera att räkenskaperna är rättvisande.

Reglemente

Budget

Budget för revisionen hittar du på ekonomisidorna.

Kontakt

E-post: kommunrevisionen@kil.se.

Posten läses och vidarebefordras i första hand av kommunstyrelsens registrator.