Valnämnden

I valnämnden, som utses av kommunfullmäktige, sitter valda företrädare för de politiska partierna i Kils kommun. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordförande 2023-2026 är Lars Hultkrantz (C).

Ansvarsområden

Medarbetarna på ärendehantering och utredning sköter administrationen kring allmänna val och val till Europaparlamentet.